ИТХ-ын дарга

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

Нэр

Боловсрол:

Aorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

Aorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.